• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? ÖDENMEZSE NE OLUR?

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? ÖDENMEZSE NE OLUR?

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? ÖDENMEZSE NE OLUR?

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? ÖDENMEZSE NE OLUR?Adli para cezası sicile işler mi?

 

ADLİ PARA CEZASI NEDİR? ÖDENMEZSE NE OLUR?

Adli sicil kaydı da tıpkı hapis cezası gibi adli sicil kaydına işleyecektir.Adli para cezası taksitle ödenirse son taksitin yatırıldığı gün ; peşinen yatırılırsa peşin olarak tamamen yatırıldığı gün ceza infaz edilmiş sayılır ve ceza adli sicil kaydından silinir.Kendiliğinden silinmeyen kayıtlar için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden bunun dilekçeyle talep edilmesi gerekir.

                ADLİ PARA CEZASI

 

5 GÜNDEN AZ VE KANUNDA AKSİNE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE 730 GÜNDEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE BELİRLENEN TAM GÜN SAYISININ, BİR GÜN KARŞILIĞI OLARAK TAKDİR EDİLEN MİKTAR İLE ÇARPILMASI SURETİYLE HESAPLANAN MESLAĞIN HÜKÜMLÜ TARAFINDAN DEVLET HAZİNESİNE ÖDENMESİNDEN İBARETTİR.

 

EN AZ 20 EN FAZLA 100 TÜRK LİTASI OLAN BİR GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASININ MİKTARI, KİŞİNİN EKONOMİK VE DİĞER ŞAHSİ HALLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TAKDİR EDİLİR.

 

KARARDA, ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN TAM GÜN SAYISI İLE BİR GÜN KARŞILIĞI OLARAK TAKDİR EDİLEN MİKTAR AYRI AYRI GÖSTERİLİR.

 

HAKİM, EKONOMİK VE ŞAHSİ HALLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK, KİŞİYE ADLİ PARA CEZASINI ÖDEMESİ İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 YILDAN FAZLA OLMAMAK ÜZERE MEHİL VEREBİLECEĞİ GİBİ, BU CEZANIN BELLİ TAKSİTLER HALİNDE ÖDENMESİNE DE KARAR VEREBİLİR.

 

TAKSİT SÜRESİ 2 YILI GEÇEMEZ VE TAKSİT MİKTARI DÖRTTEN AZ OLAMAZ.

 

 

ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASI, HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEBİLİR.

 

BİRİM GÜN SAYISININ BELİRLENMESİNDE EKONOMİK DURU DİKKATE ALINMAZ.

 

Failin ekonomik durumunun bir önemi yoktur. 

 

*Suçun işleniş biçimi

*Suçun işlenişinde kullanılan araçlar

*Suçun işlendiği zaman ve yer

*Suçun konusunun önem ve değeri

*Meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı

*Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı

*Failin güttüğü amaç ve saiki

 

Sonuç olarak zengin olan biri daha fazla adli para cezası öder diye bir durum söz konusu olamaz. Yukarıda sayılan hususlar dikkate alınır.

 

Adli Para Cezasının İnfazı

 

Hem TCK 50 hem TCK 52 kapsamındaki adli para cezasının infazı 5275 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi hükmüne göre yerine getirilecektir (Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik madde 38 ve 39). Buna göre:

 

Adli para cezasına ilişkin ilam Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

Cumhuriyet Savcılığı hükümlüye otuz gün içinde cezanın ödenmesi için ödeme emri gönderir.

Takside bağlanmamış cezanın üçte biri bir ay içinde ödenirse, kalan kısım birer ay arayla iki eşit taksitle ödenebilir. Bu taksitlendirmeyi  hükümlü talep etmelidir.

 

Adli Para Cezası Ertelenir mi?

 

Cezanın Ertelenmesi kurumu, sadece hapis cezaları için uygulanabilir. Adli para cezasının ertelenmesi, kanuni engel nedeniyle mümkün değildir. TCK’ da ancak hapis cezalarının ertelenebileceği düzenlendiğinden adli para cezaları hakkında erteleme kararı verilemez (TCK md.51). Kişinin mahkum olduğu hapis cezası, seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilse bile ertelenemez.

 

Adli Para Cezası ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

 

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, yargılanan kişi hakkında verilen mahkumiyet hükmünün hiçbir sonuç doğurmaması olarak tarif edilebilir. Kişi 5 yıl gibi bir süreyle denetime tabi tutulur, denetim süresinde suç işlenmezse hakkındaki mahkumiyet kararı ortadan kalkar. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık için adli para cezasından çok daha avantajlı bir hukuki statü meydana getirir.

 

TCK, bazı suçlara yukarıda açıkladığımız üzere doğrudan adli para cezası verilmesini öngörmüştür. Doğrudan adli para cezasına mahkumiyet halinde, adli para cezası verilmesi hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

 

TCK, hapis veya adli para cezalarından herhangi birinin sanığa ceza olarak verilmesini seçenek yaptırım olarak düzenleyebilmektedir. Adli para cezasının seçenek yaptırım olarak düzenlendiği bu tarz suçlarda, adli para cezasına mahkumiyet halinde bu ceza hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

 

Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.