• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Ağır Ceza Davaları

Ağır Ceza Davaları

Ağır Ceza Davaları

Ceza Davasının Tanımı ve Önemi

Ceza davası, kamu davası niteliğinde olan ve savcılığın suç işlendiğine dair yeterli şüphesi olan kişiler hakkında açtığı bir davadır. Bu dava, suçluların yargılanması ve cezalandırılması amacıyla gerçekleştirilir.

Tüm ceza davaları kamu davası olarak kabul edilir, çünkü savcılık, suçun işlendiğine dair yeterli delillere sahipse dava açmak zorundadır. Ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri gibi genel mahkemeler, ceza davalarını görme yetkisine sahiptir. Bunun yanı sıra, suçun niteliği veya suç işleyenin sıfatına bağlı olarak çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri gibi özel mahkemeler de ceza davalarını görme yetkisine sahiptir.

Ceza Davasının Açılması

Ceza davasının nasıl açılacağı, işlenen suçun niteliğine bağlıdır. Şikayete bağlı suçlar, mağdur, müşteki veya suçtan zarar gören tarafından şikayet edilmedikçe savcılık tarafından soruşturma yapılması ve ceza davası açılması mümkün değildir. Ancak, takibi şikayete bağlı olmayan tüm suçlar savcılık tarafından kendi inisiyatifiyle soruşturulur ve ceza davası açılır. Savcılık, suç işlendiğini öğrendiği anda ihbar, şikayet veya başka bir şekilde suçun delillerini toplayarak soruşturma yapar.

Ceza davası, savcılık tarafından hazırlanan bir iddianameyle yetkili ve görevli bir ceza mahkemesine sunulur. İddianamede, suçun teşkil ettiği fiil, ilgili kanun maddesi ve soruşturma sürecinde elde edilen deliller açıklanarak şüphelinin yargılanması talep edilir. İddianame düzenlenmesi, suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu gösterir. Yeterli şüphe, şüpheli kişinin mahkumiyet ihtimalinin beraat etme ihtimalinden daha yüksek olduğu anlamına gelir. Savcılık, yeterli şüphe olmadığına karar verirse kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı verir.

Ceza Davasının Süreci

Ceza davaları, genellikle aşağıdaki süreçleri izler:

  1. Soruşturma Aşaması: Savcılık tarafından suçun işlendiğine dair yeterli delillerin toplandığı aşamadır. Soruşturma sonucunda iddianame düzenlenir ve mahkemeye gönderilir.
  2. Kovuşturma Aşaması: İddianamenin kabul edilmesiyle başlar ve mahkeme tarafından verilecek kararın kesinleşmesine kadar devam eder. Suçun işlendiğine dair karar, bu aşamada verilir.
  3. İstinaf Aşaması: Yerel mahkeme tarafından verilen kararın hukuka uygun olmadığını düşünen tarafların başvurduğu üst derece kanun yoludur.
  4. Yargıtay Aşaması: İstinaf mahkemesi tarafından verilen kararın da hukuka uygun olmadığı düşünülürse başvurulan yüksek mahkeme aşamasıdır.

Mütalaaya Karşı Savunma

Duruşmalar ve delillerin toplanıp değerlendirilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından dava hakkında beyanda bulunulur. Bu beyana mütalaa denir.

Mütalaaya karşı savunma, yazılı veya sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Mütalaanın aleyhine veya hukuka aykırı olduğunu düşünen taraf, mütalaaya ilişkin yazılı beyanlarını sunmak için süre talebinde bulunabilir.

İddianamenin Değerlendirilmesi Sonrası Açılış

Kişi veya kişiler hakkında suça ilişkin iddianame düzenlendiğinde, UYAP veya e-devlet gibi platformlarda "açılış" ifadesi görünür. Bu, ilgili kişinin bir ceza davasında taraf olduğunu gösterir. İddianamenin değerlendirilmesi sonrası açılış, duruşma aşamasına geçildiğini gösterir.

İtiraz ve İstinaf Kanun Yolu

İtiraz ve istinaf kanun yolu, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık, katılan ve suçtan zarar gören kişiler tarafından kullanılabilir. Aynı şekilde, bu kişilerin vekilleri, şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi de belirli bir süre içinde ilgili kanun yollarına başvurabilir. Bu kanun yolları, verilen kararlara karşı yapılan başvuruların incelenmesini sağlar.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?