• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Cinsel Dokunulmazlık

Cinsel Dokunulmazlık

Cinsel Dokunulmazlık

Türk Ceza Kanunu'nun 102. ile 105. maddeleri arasında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. Bu suçlar, kişilere karşı cinsel davranışların gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkan suçlardır. Kanunda dört ana suç tipi olarak belirlenmiştir: cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz.

  1. Cinsel Saldırı: Kişilere cinsel amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla bedensel temasla vücut dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerdir. Basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı olmak üzere iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. Basit cinsel saldırı, vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel davranışlarla gerçekleşir. Nitelikli cinsel saldırı ise fiilin vücuda organ veya cisim sokulması suretiyle gerçekleşen suç tipidir.
  2. Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını tamamlamamış çocukla cebir, hile veya tehdit kullanmadan cinsel ilişki yaşayan kişi çocukların cinsel istismarı suçunu işlemiş olur. Suçun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.
  3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki: On beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını tamamlamamış çocukla cebir, hile veya tehdit olmaksızın cinsel ilişki yaşayan kişi reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlemiş olur. Suçun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun nitelikli hali, evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi veya evlat edinme veya koruyucu aile ilişkisi kapsamında gözetim ve bakım yükümlülüğü olan kişi tarafından işlenmesi durumunda daha ağır cezalar öngörülmüştür.
  4. Cinsel Taciz: Failin cinsel amaçlarla bedensel temasta bulunmaksızın eylemde bulunmasıdır. Cinsel taciz suçunun temel hali üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi durumunda ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, mağdurların cinsel özgürlüğünü ve dokunulmazlığını korumak amacıyla düzenlenmiştir. Bu suçlarla ilgili yaptırımlar ciddi cezalar içermekte ve mağdurların korunması önemsenmektedir.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?