• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Hakaret Suçu Şikayet Dilekçesi ÖrneğiHakaret Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

 

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR İŞ HANI BİNA NO:9 KAT:5 DAİRE NO:501 KOCASİNAN/KAYSERİ

 

                               KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ: ************)

ADRESİ: *****************)

VEKİLİ: Av. Gizem Gül UZUN
0552 402 1328

ADRESİ: Sahabiye Mah., Teoman Sk.,Avukatlar İş Hanı, Bina No:9 Kat:5 Daire No: 501

SÜPHELİ: ****************

ADRESİ: ******************

ŞİKAYETE KONU SUÇ: Hakaret (5237 sayılı TCK'nın 125. Maddesi ve sayın savcılığınızca re'sen tespit edilecek diğer suç tipleri)

SUÇ TARİHİ: 30.07.2023

AÇIKLAMALAR: Müvekkil, Burcu Eldeniz isimli şüpheli ile 15/01/2016 tarihinden bu yana evlidir. Boşanma aşamasında bulunan müvekkil ile şüphelinin yaptığı WhatsApp konuşmaları sırasında şüpheli Burcu **********, müvekkile karşı 30.07.2023 tarihi, 08:29 saatli konuşmada:

"İnan varya Allah seni ıslah etsin beni sinirden ne hale getirdin bide bana ömür boyu hastalık damgası da koydun ama ben napcam bilyn mu heyete gircem raporumu da alıp o götüne sokcam belki basur una iyi gelir ne dersin şıp diye tedavi belki bana dua edersin"

İlgili mesaj kaydı ekte sunulmuştur. Şüpheli bu mesajı 30.07.2023 tarihinde kendisine ait 0507 373 ** ** no'lu GSM hattından müvekkile ait 0507 244 1** **no'lu GSM hattına göndermiştir. Mesaj kaydının ekran görüntüsü Sayın Savcılığınıza delil olarak sunulmuştur.

Şeklindeki ifadeleri ile TCK'nın ilgili hükmü gereğince;

Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) 46 veya sövmek suretiyle bir kimsenin onu, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Şüphelinin müvekkil müşteki Hasan *********'in onur, şeref ve saygınlığını kanunda anılan ifadesi ile sövmek suretiyle zedelediği sarihtir. Şüpheli, attığı mesajın içeriğinin bir bölümünde "götüne sokcam" diyerek yazılı ve görsel ileti yoluyla sövmek sureti ile hakaret suçunu işlemiştir.

Hakaret suçu ile korunan hukuksal değer kişinin şeref ve özsaygısıdır. Hakaret suçu ile kişilerin manevi varlıkları korunmaktadır.

Hakaret suçu 5237 sayılı TCK m.125’e göre seçimlik hareketli bir suç olup birden fazla hareket ile işlenmesi mümkündür. Bunlar; somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövme biçiminde gerçekleşir.

Somut bir fiil veya olgu isnat etmek: Hakaret suçunun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerden ilki, failin mağdura doğruluğu veya yanlışlığı ortaya çıkarılabilecek, ispatlanmaya elverişli somut bir fiil veya olgu isnat etmiş olmasıdır.

Sövme:Hakaret suçunun diğer seçimlik hareketini oluşturan sövme, somut bir fiil ya da olgu içermeyen, soyut bir değer yargısını ifade eden fakat kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler sarf edilmesidir.

Buradan hareketle şüpheli Burcu ********** müvekkile yönelik olarak hakaret suçunu işlemiş olup cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını şikayeten arz ve talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: 5237 sayılı TCK m. 125 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Whatsapp yazışmaları, fotoğraf ve görüntüler, tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re'sen dikkate alınacak nedenlerle, şikayetimizin kabulü ile şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını vekaleten arz ve talep ederiz. 5.09.2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ
Av. Gizem Gül UZUN