• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

HAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ-HAPİS CEZASI

HAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ-HAPİS CEZASI

HAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİHAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİHAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ

 

 

Ağıtlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar;

HAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ

1.Hükümlü tek kişilik odada barındırılır.

 

2.Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.

 

3.Aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.

 

4.Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.

 

5.Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hallerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere, aile bireylerine onbeş dakikayı görmemek üzere telefon edebilir.

 

6.Hükümlüyü, yakınları onbeş gün aralıkla bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilir.

 

7.Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz.

 

8.Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

 

9.Hükümlünün cezasının infazına hiçbir surette ara verilemez.

HAPİS CEZALARI VE HAPİS CEZALARININ TÜRLERİ

MÜEBBET HAPİS CEZASI

 

HÜKÜMLÜNÜN HAYATI BOYUNCA DEVAM EDEN HAPİS CEZASIDIR.

 

Müebbet hapis cezasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında olduğu gibi ÖZEL BİR İNFAZ REJİMİ öngörülmemiştir.

 

HER NE KADAR KANUN KOYUCU MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE HÜKÜMLÜNÜN YAŞAMI BOYUNCA DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTMİŞ İSE DE KOŞULLU SALIVERME MÜESSESİ SAYESİNDE KİŞİNİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMA İHTİMALİ BULUNMAKTADIR.

 

KOŞULLU SALIVERME; AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMİŞ OLANLAR 30 YILINI, MÜEBET HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLMİŞ OLANLAR 24 YILINI, DİĞER SÜRELİ HAPİS CEZALARINA MAHKUM EDİLMİŞ OLANLAR CEZALARININ YARISINI İNFAZ KURUMUNDA ÇEKTİKLERİ TAKDİRDE KOŞULLU SALIVERMEDEN YARARLANABİLİRLER.

 

SÜRELİ HAPİS CEZASI

 

1 AYDAN AZ 20 YILDAN FAZLA OLAMAZ.

 

ALT SINIR 1 AYDIR. ÜST SINIR İSE 20 YILDIR.

 

DİKKAT! Yukarıda belirtilen sınırlar temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınacak sınırlardır. Temel ceza bu sınırlar arasında belirlendikten sonra yapılacak artırım veya indirimler sonucunda bu sınırların dışına çıkılabilir.

 

Bu süre belirlenirken tutuklulukta ve gözaltında bulunan süreler kapsam dışı tutulmalıdır.

 

Cezadan indirme işi, infaz aşamasında müddetname düzenlenirken yapılan bir iştir.

 

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI

 

1 YIL VEYA DAHA AZ SÜRELİ HAPİS CEZASIDIR.

 

Ceza belirlenirken sonuca göre cezayı belirleme ilkesi ve her suç için ayrı ayrı tespit edilmesi ilkesi bulunmaktadır.

 

Kasten yaralama suçundan sanığa 1 yıl 4 ay ceza verilmiş ve çeşitli indirimler yapılmışsa ve sonuç 1 yıldan az ise bu kısa süreli hapis cezasıdır.