• 0552 402 13 28
 • info@kaysericezaavukati.com.tr

Hürriyete Karşı Suçlar

Hürriyete Karşı Suçlar

Hürriyete Karşı Suçlar

Türk Ceza Kanunu'nun 106-124. maddeleri arasında düzenlenen hürriyete karşı suçlar, kişilerin düşünceleri ve davranışlarına müdahale etmeyi yasaklamaktadır. Bu suçlar arasında yer alan bazı örnekleri daha detaylı bir şekilde açıklamak istiyorum:

 1. Tehdit Suçu (TCK m.106): Tehdit suçu, bir kişinin maddi veya manevi değerleri üzerinden, istenilen bir şeyi yapmaması durumunda zarar görebileceğini bildiği ve kişinin iradesi olmadan istenilen şeyi yapmaya zorlanması durumunda işlenir. Tehdit suçunun cezası 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasıdır. Mal varlığına karşı işlendiğinde ise 6 aylık cezaya adli para cezası da eklenir. Tehdit suçunun en basit hali şikayete tabidir, ancak nitelikli hallerinde şikayet bağlı olmaz ve soruşturması resen yani bağımsız şekilde devam eder.
 2. Şantaj Suçu (TCK m.107): Şantaj suçu, bir kişinin yükümlü olduğu veya olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlanması durumunda işlenir. Bu suç, telefonla veya mesaj yoluyla da gerçekleştirilebilir. Şantaj suçu için kullanılabilecek materyaller arasında kişiler arasında yapılan görüntülü aramaların ekran görüntüleri, sosyal medya kanallarında yapılan görüşmeler veya telefon mesajları bulunabilir. Şantaj suçunun cezası 1 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasıdır.
 3. Cebir Suçu (TCK m.108): Cebir suçu, bir kişinin fiziki güç kullanarak maruz kaldığı zorlayıcı hareketlerdir. Bu suç, kişinin bir şeyi yapmaması veya yapması durumunda gerçekleşir. Cebir suçu şikayete tabi olmayan bir suçtur. Cebir suçu işleyen kişiye, kasti yaralama suçundan dolayı cezanın üçte birine kadar artırılarak ceza uygulanır. Cebir suçu Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanır.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun diğer maddeleri arasında da hürriyete karşı işlenen suçlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 1. Kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçu: Bir kişinin hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmaya zorlanması durumunda işlenir.
 2. Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu: Devletçe kurulan veya kamu makamlarının izin verdiği eğitim ve öğretim faaliyetlerinin engellenmesi halinde suç oluşur.
 3. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçu: Kamu kurumları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerin engellenmesi durumunda suç işlenir.
 4. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu: Bir kişinin siyasi haklarını kullanmasını engellemek amacıyla tehdit, cebir veya hile kullanılması halinde suç oluşur.
 5. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi suçu: Bir kişiyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlama veya bunları açıklamaktan, yaymaktan menetme durumunda suç oluşur.
 6. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçu: İş ve çalışma hürriyetini cebir, tehdit veya hukuka aykırı davranışlarla ihlal etmek suç teşkil eder.
 7. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu: Bir kimsenin konutuna rızası olmaksızın girilmesi veya rıza ile girildikten sonra çıkmama durumunda suç işlenmiş olur.
 8. Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçu: Kamusal bir haktır olan dilekçe hakkının hukuki bir neden olmadan engellenmesi durumunda suç oluşur.
 9. Nefret ve ayrımcılık suçu: Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan tehdit, şiddet, mala zarar verme gibi eylemlerle nefret suçu işlenir.

Bu suçlar, kişilerin özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenmiştir ve ciddi cezaları içerebilir. Suçların türüne ve durumuna göre Asliye Ceza Mahkemeleri veya Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından yargılanırlar. Eğer bu tür bir suça maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, bir avukatla iletişime geçmek ve dava süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?