• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Ahlaka Aykırı Suçlar ve Yargı Süreci

Toplumun ahlaki değerlerine karşı işlenen suçlar hukuki açıdan çeşitlilik gösterir. Bu suçlar, kasıtlı veya kasıtsız olarak işlenmelerine bağlı olarak farklılık gösterir. Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesi kapsamında, bu suçlar genel olarak ahlaka aykırı suçlar olarak adlandırılır. Ahlaka aykırı suçlar genellikle toplum içinde kabul edilemeyecek şekilde yapılan eylemleri ifade eder. Toplum içinde bu suçların işlenmesi, genel ahlak kurallarına aykırı olarak algılanır. Bu durumda dava süreci başlar ve mağdur tarafından şikayetçi olunur. Bu şikayet üzerine kişi, 225. maddeye göre yargılanır. Suçun kasıtlı olarak işlenmesi durumunda cezanın ağırlaşması mümkündür. Ancak kasıtsız, yani bilinçsiz bir şekilde işlenirse kişinin cezasının hafiflemesi de mümkündür.

Ahlaka Aykırı Suçlarda Cezai Yaptırımlar

Ahlaka aykırı suçlar hukuki açıdan belirli cezalara tabidir. Bu cezalar en az 6 aydan başlar ve 1 yıla kadar uzayabilir. Suçun kasıtlı olarak işlenip işlenmediğine ve suçun ağırlığına bağlı olarak değişen bir durum söz konusudur. Bu tür suçlarda zamanaşımı da bulunmaktadır. Zamanaşımı süresi genellikle 8 yıldır. 8 yıl geçtikten sonra suçun davası kapanır. Yeniden dava açmak ve süreci başlatmak için yeni bir dosyanın açılması gerekmektedir. Ayrıca açılan davada suçun ahlaki açıdan kanıtlanması da gerekmektedir. Böylece dava süreci olumlu bir şekilde sonuçlanır.

Ahlaka Aykırı Suçlar ve Yargı Kararı

Ahlaka aykırı suçlar ayrı bir dava adı altında yargılanır. Bu suçlar özellikle aileyi ve toplumu olumsuz etkileyen suçlardır. Ahlaki açıdan açılan bir davada suçun kanıtlanması, dava açan kişinin veya kurumun davayı kazanması anlamına gelir. Ahlaki suçlar için müstehcenlik ve edep kavramlarına ters düşen bir suçun işlenmesi gerekmektedir. Ayrıca suçu işleyen kişi pişmanlık duyuyorsa ve bunu karşı tarafa kabul ettirebiliyorsa, cezanın hafiflemesi de mümkündür. Ancak davayı açan kişi bunu yeterli görmüyorsa, suç davaya dönüşür ve kişi cezasını alır. Çünkü burada toplumu yaralayan bir suç kavramı bulunmaktadır.

Hayasızca Hareketler Suçu ve Cezası

Hayasızca hareketler suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde yer almaktadır. Kişinin alenen cinsel ilişkiye girmesi veya teşhircilik yapması durumunda hayasızca hareketler suçunu işlemiş olur. Cinsel ilişkinin herkese açık bir yerde gerçekleştirilmesi, cinsel hareketlerde bulunulması, cinsel organın gösterilmesi veya çıplak dolaşılması durumunda suç işlenmiş olur. Bu suçlar şikayete tabi değildir, bu nedenle soruşturma otomatik olarak başlatılır.

Hayasızca hareketler suçu için verilen ceza 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içinde dava açılmaz veya açılsa bile sonlanmazsa, zamanaşımı nedeniyle dava sona erer.

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenmiştir. Müstehcenlik, edebe, ahlaka aykırı olan ve cinsel çağrışımlar uyandıran anlamına gelir. Kanunda müstehcen kavramının tanımı yer almasa da, hangi hareketlerin müstehcen suçuna konu olabileceği belirtilmiştir. Müstehcen ürünlerin üretilmesi, çocuklara gösterilmesi, okutulması, basılması, yayılması, üretiminde çocukların kullanılması, hayvan veya ölü insan bedeninin kullanılması, satılması, satışa arz edilmesi, nakledilmesi, depolanması, kullanıma sunulması durumunda müstehcenlik suçu işlenmiş olur.

Çocuğa müstehcen ürünlerin gösterilmesi, dinletilmesi, okutulması, alenen görülebilecek bir yerde sergilenmesi, okunması, söylenmesi durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin içeren ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması, temsili çocuk görüntülerinin kullanılması durumunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri ülkeye sokan, çoğaltan, satan, depolayan, ihraç eden, bulunduran veya başkalarının kullanımına sunan kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Basın ve yayın yoluyla yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık edilmesi ve çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi hakkında ise 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcenlik suçu için zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içinde dava açılmaz veya açılsa bile sonuçlanmazsa, zamanaşımı nedeniyle dava düşer.

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesinde düzenlenmiştir. Fuhuş, para veya bir değer karşılığında cinsel ilişkiye girilmesi veya cinsel birliktelik yaşanmasıdır. Fuhuşun yapılmasını sağlayan, teşvik eden, yer ve imkan sağlayan kişi fuhuş suçundan yargılanır. Fuhuş yapan kişi mağdur olurken, fuhşu kolaylaştıran, teşvik eden kişi fail olarak kabul edilir.

Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, tedarik eden veya barındıran kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Mağduru fuhşa teşvik eden, kolaylaştıran veya fuhuş için aracılık eden kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Fuhuş suçunun zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren dava açılmaz veya açılsa bile sonlanmazsa, zamanaşımı nedeniyle dava düşer.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu ve Cezası

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesinde yer almaktadır. Suçun oluşması için yer sağlama ve imkan sağlama hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kişilerin şansa dayalı, yetenek gerektirmeyen oyunların oynanması için yer ve imkan sağlanması suçtur. Kumar oynamanın suç olarak kabul edilmediği belirtilmelidir, bunun yerine kabahat olarak kabul edilir. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu herkes tarafından işlenebilir.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Eğer kumar oyunu bilişim sistemi üzerinden gerçekleştiriliyorsa, ceza 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır.

Bu suç şikayete tabi değildir. Bu nedenle soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlı olmadan başlatılır. Şikayet aranmaksızın soruşturma başlatılır.

Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içinde soruşturma başlatılmaz veya dava açılmamışsa, zamanaşımı nedeniyle dava düşer.

Dilencilik Suçu ve Cezası

Dilencilik suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesinde düzenlenmiştir. Dilencilik suçu, çocuk veya beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda olan bir kişinin dilendirilmesidir. Bu suç herkes tarafından işlenebilir ve özgün bir suç değildir. Dilendiricilik suçunu işleyen kişi, kişilerin iyi niyetini ve manevi duygularını sömürerek hareket etmiş olur.

Dilencilik suçu için verilen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer suç, 3. derece kan veya kayın hısımları veya eş tarafından işlenirse, ceza yarı oranında artırılır.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?