• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Kyok İtiraz Dilekçesi

Kyok İtiraz Dilekçesi

GİZEM UZUN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU
SAHABİYE MAH. TEOMAN SOK. AVUKATLAR İŞ
HANI BİNA NO : 9 KAT:5 DAİRE NO:501
KOCASİNAN / KAYSERİ

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere
KAYSERİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

SORUŞTURMA NO :2023/****5 E.

KARAR NO : 2023/14225 K.

MÜŞTEKİ :BEKİR *****

VEKİLİ : Av. GİZEM GÜL UZUN

AÇIKLAMALAR : Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yukarıda esas numarası belirtili dosyada KYOK kararı verilmiştir. İş bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itirazlarımızı sunma gerekliliği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Şüpheli Buse *****'in, müşteki Bekir *****'u dolandırmadığı ifade edilmiştir.
Dosya kapsamında yapılan incelemeler ve yararlanılan Yargıtay içtihatlarına göre dolandırıcılığın hile ve irade fesadı oluşturma esaslarına değinilmiş; müşteki ile şüpheli arasındaki gönül ilişkisi babında şüpheliye verilen hediyelerin dolandırılma neticesi ile verilmediği belirtilmişse de;
Şüphelinin, müştekiyle kurduğu ilişkide, müştekinin sevgi ve güvenini kazanması, müştekinin ilişkinin devamlı olacağına inancı sebebiyle kıyafetler almış, doğum günü hesaplarını ödemiş, yeme içme masrafları karşılamış, değişen miktarlarda sık sık borç para vermiş, neticede pahada yüksek sayılabilecek telefon hediye etmiştir.
Dolandırıcılık suçunda, dolandırıcılık mağdurlarının rızasısöz konusudur ancak dolandırıcılık mağduru olan kişilerin bu rızasışüphelinin hileli davranışları sebebiyle iradeleri sakatlanarak verilmiştir.
Sayın Savcılığınız tarafından da dikkat edilecek olursa ilişki sırasında tek taraflı olarak maddi çıkar sağlanmış; gönül ilişkisi kapsamında sağlanan müştekinin şüpheliye duyduğu sevgi ve güven dolandırıcılık suçunun hile unsuruna vücut vermiştir. Müştekinin iradesi bu yolla fesada uğratılmıştır.

Her ne kadar Sayın Savcılığınızın ilgili KYOK kararında şüphelinin suç kastı ile hareket ettiğine yönelik soyut iddia dışında başka bir delil bulunmadığı ifade edilmişse de söz konusu müştekinin tanık delili bulunmaktadır.
Şüpheli Buse Diler hakkında dolandırıcılık suçundan yargılama başlatılmasını talep ederiz.

SONUÇ VE SİSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlar çerçevesinde itirazımızın kabulüyle , Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/****5 E. Sayılı Soruşturma, 2023 /14225 K. Numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının itirazen kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 14/08/2023

MÜŞTEKİ VEKİLİ AVUKAT GİZEM GÜL UZUN