• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Ruhsatsız Silah Bulundurma veya Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?

Ruhsatsız Silah Bulundurma veya Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?

İÇİNDEKİLER:

  • 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Silah Nedir?
  • Kimler Ruhsatlı Silah bulundurabilir?
  • Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu ve Cezası Nedir?
  • Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir?
  • Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?
  • Ateşli Silahlara Ait Mermilerin Bulundurulması Suçu Nedir?

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Silah Nedir?

Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü ifade eden silah kavramına İlgili Kanunun 2. Maddesinde yer verilmiştir.

Kimler Ruhsatlı Silah bulundurabilir?

Silah ruhsatı almasında mani hali bulunmayan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı mesken yada iş yerinde bulundurmak üzere iki şekilde verilir. Silah ruhsatı almasına mani hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler

Bulundurma ruhsatı bulunmasına rağmen ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen silahlar mesken veya iş yeri dışına çıkarılamaz. Bulundurma ruhsatlı silahların bir yerden başka bir yere nakli için mahallinin en büyük Mülki Amirinin vereceği nakil belgesi gereklidir

Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçu ve Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah bulundurma suçu, silah bulundurma ruhsatı bulunmamasına rağmen ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen silahların bulundurulmasını ifade eder. 6136 Sayılı Kanun Madde 13 hükmünce, Ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza a bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Yine aynı kanunun ilgili maddesinde "Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur." şeklinde ifade edilmiştir. Bu kanun hükmünce birden fazla ruhsatsız silah bulundurulması halinde, ruhsatsız silah bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ancak, ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu sayılanların benzerleri olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur

"Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın işlettiği işyerine gelen tanık ...'in üzerinde bulunan ve soruşturma sırasında ele geçirilen suça konu ruhsatsız silahı alarak kısa süreliğine muhafaza ettiği anlaşılan sanığa atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygu- lanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 10.05.2016 gününde oyçokluğuyla karar verildi." (8. Ceza Dairesi 2015/14982 E.,2016/6319 K.)

Kimler silah taşıma ruhsatı alabilir?

Silah taşıma ruhsatı bulunabilecek kişiler 6136 Sayılı Kanun Madde 7'de sayılmıştır. Bu kişilerin taşıma ruhsatı için başvuruda bulunmaları ve Bakanlık tarafından belirlenen belgeleri toplamaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişinin silah taşımasında sakınca bulunmadığını doktor raporu ile ispatlaması gerekmektedir

Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu ve Cezası Nedir?

Ruhsatsız silah Taşıma Suçu'nun yaptırımı 6136 Sayılı Kanun Madde 13'te belirtilmiştir. Buna göre suçun yaptırımı somut olaya göre farklılık gösterebilmektedir.Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur

Ateşli Silahlara Ait Mermilerin Bulundurulması Suçu Nedir?

6136 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında a bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.