• 0552 402 13 28
  • info@kaysericezaavukati.com.tr

Vücut Dokunulmazlığı

Vücut Dokunulmazlığı

Vücut Dokunulmazlığı

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir bölüm altında düzenlenmiştir. Bu suçlar arasında işkence, kasten yaralama, taksirle yaralama, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti ve eziyet suçları bulunmaktadır.

  1. İşkence Suçu (TCK madde 94): Kamu görevlisi tarafından bir kişiye eziyet niteliğinde olan muamele yapılarak onuruna uygun olmayan veya ruhsal acı çekmesine neden olan hareketler işlendiğinde işkence suçu oluşur. Bu suçu işleyen kişi üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Kasten Yaralama Suçu (TCK madde 86): Kasıtlı olarak bir kişinin bedenine zarar verilmesi sonucu yaralama suçu işlenir. Kasten yaralama suçu işleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Nitelikli hallerde (örneğin, aile üyelerine karşı işlenmesi) daha ağır cezalar öngörülebilir.
  3. Taksirle Yaralama Suçu (TCK madde 89): Bir kişinin dikkatsizlik veya özensizlik sonucu istemeden başkasını yaralaması taksirle yaralama suçu oluşturur. Bu suçu işleyen kişi üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
  4. İnsan Üzerinde Deney Suçu (TCK madde 90): Rıza olmaksızın bilimsel deneylerin yapılması veya rızaya rağmen gerekli prosedürlerin yerine getirilmemesi durumunda insan üzerinde deney suçu işlenmiş olur. İnsan üzerinde deney yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
  5. Organ veya Doku Ticareti Suçu (TCK madde 91): Rıza olmaksızın organ veya doku alınması, satılması veya ticaretinin yapılması organ veya doku ticareti suçu oluşturur. Bu suçu işleyen kişilere çeşitli cezalar verilebilir, örneğin organ alımı için beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası öngörülebilir.
  6. Eziyet Suçu (TCK madde 95): Mağdura sürekli ve sistematik bir şekilde eziyet çektiren hareketler eziyet suçu olarak değerlendirilir. Eziyet suçu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Nitelikli hallerde (örneğin, çocuğa, bedensel veya ruhsal bakımdan kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenmesi) daha ağır cezalar uygulanabilir.

Bu suçlar, bireylerin vücut bütünlüğünü korumayı amaçlar ve hukuki değer olarak insanın vücut bütünlüğü gözetilir. Suçların ağırlığına ve niteliklerine göre ceza miktarları değişebilir. Şikayete tabi olan suçlar arasında kasten yaralama ve eziyet suçu bulunurken, işkence, taksirle yaralama, insan üzerinde deney ve organ veya doku ticareti suçları şikayete tabi değildir ve savcılık tarafından resen soruşturulur.

Sık Sorulan Sorular

1. Ceza Avukatı Nedir?

Toplumumuzda özel hukuk yerine ceza hukuku ve infazı ile ilgilenen ve bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ceza avukatı denmektedir.

2. Ceza Dava Süreçleri Nelerdir?

3. Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?